Μικτό σχοινί

Ηγετική θέση της Κίνας επιπλέον σχοινί ρυμούλκησης αγορά προϊόντων